УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: "ИЗГРАЖДАНЕ НА КЛИМАТИЗИРАНА СГРАДА ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ В КОНТРОЛИРАНА СРЕДА" ОТ ПРОФАРМ 2000 ЕООД

Уважаеми жители на община Белово,

На 13.09.2021 г. от 16:30 часа в заседателната зала на Общинска администрация - Белово, на основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси Председателят на Общински съвет – Белово, организира публично обсъждане на отчета за изпълнението  на  бюджета на Община Белово за 2020 г. при следния дневен ред:

Заповеди на министъра на здравеопазването д-р Стойчо Кацаров за въвеждане на временни противоепидемични мерки в секция COVID.

ОС "Земеделие" гр. Септември съобщава на заинтересованите, че са изготвни предварителни регистри на имотите.