Дирекция “Бюро по труда”- Септември уведомява работодателите от общините Септември и Белово, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на програми и насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) през април 2021 г., както следва:

Дирекция „Бюро по труда” Септември информира клиентите си, че поради усложнената епидемична обстановка в страната в периода от 22 - 31 март 2021г. на регистрираните безработни лица се предоставя възможност да проведат планираната среща в изпълнение на индивидуалния им план за действие дистанционно като се свържат с трудовия си посредник, вместо да посещават бюрото по труда. За целта е необходимо до датата, посочена в регистрационната им карта, безработните лица да се свържат с трудовия си посредник, за да отчетат възложената им стъпка от плана за действие и набележат следваща, в съответствие с актуалната ситуация и възможностите за намиране на работа. Безработните лица могат да се обадят от личния си телефонен номер (или посочения при регистрация в ДБТ), да изпратят съобщение по електрона поща (от личен/подаден при регистрация електронен адрес) или чрез профила си в модул „Личностен профил на търсещо работа лице”.

Издадена заповед № 43/01.02.2021 г. на кмета на община Белово, за попълване на кадастрален план на с.Аканджиево с поземлен имот с пл.№ 400 в кв.1.

Решение №177

от 2 март 2021г.

За отчуждаване на имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на Обект "Модернизация на железопътната линия София - Пловдив, участък "Ихтиман - Септември" в землището на с. Габровица, община Белово, област Пазарджик.

Процедура по отчуждаване на имоти – частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект „Модернизация на железопътната линия София - Пловдив, участък „Ихтиман - Септември“, в землището на село Габровица, община Белово, област Пазарджик.

Процедура по отчуждаване на имоти – частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект „Модернизация на железопътната линия София - Пловдив, участък „Ихтиман - Септември“, в землището на село Габровица, община Белово, област Пазарджик.

За вас работодатели

Дирекция “Бюро по труда” - Септември уведомява работодателите от общините Септември и Белово, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на програми и насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) през март 2021 г., както следва:

За вас работодатели

Дирекция “Бюро по труда” - Септември уведомява работодателите от общините Септември и Белово, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на програми и насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) през март 2021 г., както следва: