СЪОБЩЕНИЕ

От
"В и К - Белово" ООД

Уважаеми абонати,
Уведомяваме Ви, че поради извършване на ремонтни дейности/аварии/, дезинфекция по Водопроводната мрежа, чиито оператор е "В и К - Белово" ООД, ви уведомяваме, че се налага да се преустанови временно водоподаването на питейна вода, както следва:

Нови и частични избори на 27 Септември 2020г.

От 15 септември започва набиране на преброители и контрольори за предстоящото през януари и февруари 2021 г. Преброяване на населението и жилищния фонд.

В срок до 30 октомври кандидатите трябва да подадат заявление по образец в общината, придружено с автобиография (по образец), копие от диплома за завършено образование, документ, удостоверяващ IBAN и снимка - цветна, на фотохартия (от студио) с размери 3.0 х 3.8 см. Документите ще се приемат в административната сграда на Община Белово, с адрес: гр.Белово, ул. "Орфей" № 4а (деловодство).

СЪОБЩЕНИЕ

От
"В и К - Белово" ООД

Уважаеми абонати,
Уведомяваме Ви, че поради извършване на ремонтни дейности/аварии/, дезинфекция по Водопроводната мрежа, чиито оператор е "В и К - Белово" ООД, ви уведомяваме, че се налага да се преустанови временно водоподаването на питейна вода, както следва:

ОБЯВЛЕНИЕ

Община гр.Белово, област Пазарджик на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ, съобщава на заинтересованите, че с Решение № 121/19.06.2020 г. и Решение № 151/ 29.07.2020 г.на Общински съвет – гр.Белово се:

Дирекция "Бюро по труда" - Септември уведомява работодателите от общините Септември и Белово, че към 14.09.2020 година разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на програми, насърчителни мерки за заетост и обучение и обучение на възрастни по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ), както следва:

ЗАПОВЕД
№ 306 / 09092020г.

На основание чл.42,ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.44,ал.1 от ЗМСМА, чл.48,ал.3,т.3 и чл.49,ал.1 във връзка с чл.65,ал.1,т.3 от Закона за защита при бедствия, както и за организирането, ръководенето и координацията на превантивните дейности по защита на населението и получената докладна от кмета на с.Дъбравите и Директора на Дом за възрастни хора с деменция с. Дъбравите за липса на нормално ежедневно водоподаване считано от 04.09.2020 година.

ЗАПОВЕД
№ 305 / 09092020г.

На основание чл.42,ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.44,ал.1 от ЗМСМА, чл.48,ал.3,т.3 и чл.49,ал.1 във връзка с чл.65,ал.1,т.3 от Закона за защита при бедствия, както и за организирането, ръководенето и координацията на превантивните дейности по защита на населението и получената докладна от кмета на с.Момина Клисура за липса на нормално ежедневно водоподаване считано от 13.08.2020 година.