КЪМ НОВИЯ САЙТ НА ОБЩИНА БЕЛОВО

От 08.07.2013 община Белово стартира прием на заявления за издаване на карти за паркиране на хора с трайни увреждания по реда на Наредбата за издаване на "Карти за паркиране на хора с увреждания", приета с Решение №404/31.05.2013 г. на Общинския съвет - Белово, по предложение на Кмета на община Белово – инж. Костадин Варев.

Община Белово спечели  проект за предоставяне на социална услуга "Обществена трапезария", финансиран от Министерството на труда и социалната политика, Фонд "Социална закрила".  На 01.07.2013 година Кмета на община Белово – инж.Костадин Варев е поканен да подпише договор по проекта,  като дейностите по реализирането му ще започнат от 15.07.2013 година до 31.12.2013 година.

Община Белово е най-големият работодател в района като е са осигурени работни места за 225 лица по програми и мерки за заетост и проекти по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси“.

БЕЗПЛАТЕН ПРОФИЛАКТИЧЕН ПРЕГЛЕД ЗА РАК НА ГЪРДАТА
РЪКОВОДСТВОТО НА ОБЩИНА БЕЛОВО УВЕДОМЯВА, ЧЕ НА 11 МАЙ /СЪБОТА/ И 12 МАЙ /НЕДЕЛЯ/ 2013 Г.
В МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР – БЕЛОВО ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ БЕЗПЛАТНИ ПРОФИЛАКТИЧНИ ПРЕГЛЕДИ ЗА РАК НА ГЪРДАТА ОТ Д – Р МЛАДЕН МЛАДЕНОВ.
КАНИМ ВСИЧКИ ЖЕНИ, КОИТО ЖЕЛАЯТ ДА СЕ ПРЕГЛЕДАТ ДА СИ ЗАПИШАТ ЧАС ДО 10 МАЙ /ПЕТЪК/ НА РЕГИСТРАТУРАТА НА МЕДИЦИНСКИЯ ЦЕНТЪР ТЕЛЕФОН: 03581/ 2606; 03581/2608

На 21.03.2013 г. бяха оповестени резултатите на Националната кампания „Чиста околна среда” и обявения от Министерство на околната среда и водите и Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) конкурс „Обичам природата и аз участвам”.

Децата от вокална група „Феникс” към Детски комплекс – гр. Белово с ръководител Галина Петрова  участваха в Трети музикален конкурс „Г. Брегов” – гр. Пазарджик, който се проведе на 16.03.2013 г.