КЪМ НОВИЯ САЙТ НА ОБЩИНА БЕЛОВО

На основание чл.44, ал.1, т.1 и ал.2 и във връзка с  чл. 63, ал.2 от Закона за местните данъци и такси ОПРЕДЕЛЯМ:
І.Границите на районите, в които ще се извършва събирането и извозването   на битови отпадъци,  както и честотата на сметоизвозване през 2014 г.: 1.Град Белово /вкл. кв.Малко Белово/ - почистване 4 пъти в месеца на следните райони: 1.1. В рамките на урбанизираната територия, както следва:

На основание чл.15, т.1 на Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (ДВ, бр.94 от 30 Ноември 2012 г.).
Община Пазарджик Ви уведомява за:
„Регионална програма за управление на отпадъците на регион Пазарджик”, обл. Пазарджик

Attachments:
Download this file (documentaciq-36.doc)documentaciq-36.doc[Решение]0 kB

О Б Я В А
до заинтересованите лица и общественост
На основание чл.6,ал.9 от Наредбата за извършване на оценка на въздействието върху околната среда - ОВОС, /приета с ПМС №59 от 7 март 2003 г., обн.ДВ, бр.25 от 18.03.2003г., посл. изм. и доп., ДВ, бр. 94 от 30.11.2012 г.
Стефан Стоянов Динков от с. Мененкьово, ул.”Първа”№7, Община Белово, Пазарджишка област
СЪОБЩАВА
на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за Изработване на Проект за ПУП във връзка с промяна предназначението на земеделска земя - имот №018007 по КВС на с. Мененкьово, Община Белово, Пазарджишка област за изграждане на нова кравеферма за боксово отглеждане до 50бр. крави за мляко с телета
1.1 На площадка с местоположение: с. Мененкьово, Община Белово, Пазарджишка област, земеделска земя - имот №018007 по КВС на с. Мененкьово с площ 1,480дка
За контакти: Стефан Стоянов Динков GSM 0877404692 , с. Мененкьово, ул.”Първа”№7, Община Белово, Пазарджишка област и арх. Веселин Христов-пълномощник, 0888 602 328, гр. Пловдив 4000, ул.”Богомил” №112, ап.9,Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Писмени становища и мнения се приемат от инвеститора и неговия пълномощ- ник на посочените по–горе адреси, както и в Община Белово, Пазарджишка област .
 

Уважаеми съграждани,

от Национална компания "Железопътна инфраструктура" град София ни уведомиха, че липсващите решетки на отводнителните шахти са монтирани и поставени на място.
След сигнал на гражданин от град Белово за липсата на металните решетки в района на жп гара Белово, Община Белово уведоми НК "ЖИ", който са собственици на имота за липсата и за създалата се опасност за пътниците и гражданите.

Уважаеми съграждани,
Уведомяваме Ви, че поради смяна на водопроводната мрежа в гр. Белово, ул."Марица" в продължение на 15 дни, считано от 12 септември 2013 г. /четвъртък/ се въвежда режим на водоподаване, както следва:

Още 40 души от община Белово ще имат възможността  да се включат в стартиралата през месец юли 2013 г. социална услуга "Обществена трапезария" към Домашен социален патронаж при Община Белово. Услугата се реализира по проект "Обществени трапезарии", финансиран от Агенцията за социално подпомагане, фонд "Социална закрила". На този етап 70 души, живеещи на територията на Общината безвъзмездно получават топла храна за обяд.

За вас работодатели Агенция по заетостта Дирекция "Бюро по труда" – Септември Уведомява работодателите, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта /ЗНЗ/ през м. август 2013 г., както следва:

Днес в Община Белово отвари врати  "Обществена трапезария" към Домашен социален патронаж. Социалната услуга се реализира по проект “Обществени трапезарии", финансиран от Агенцията за социално подпомагане, фонд "Социална закрила".Пет месеца, от 15 юли до 31 декември 2013 г., 70 души, живеещи на територията на Общината, безвъзмездно ще получават топла храна за обяд. Подаването на заявленията  приключи на 10.07.2013г.