КЪМ НОВИЯ САЙТ НА ОБЩИНА БЕЛОВО

Проектът е с наименование „Подобряване на професионалната компетентност на служителите в община Белово“ и е съфинансиран от ЕС чрез Европейския социален фонд.
    Проектът изцяло отговаря на стратегическата цел на ОПАК  „Подобряване на работата на държавната администрация за реализиране на ефективни политики, качествено обслужване на гражданите и бизнеса и създаване на условия за устойчив икономически растеж и заетост“.
    Обща цел на проекта е повишаване на професионалната компетентност на служителите в общинска администрация Белово за по-ефективно и ефикасно изпълнение на задълженията.

На основание чл. 71, ал. 2 и ал. 3 от Изборния кодекс и Решение № 647 -НС/ 05.08.2014 на Централната избирателна комисия, образувам избирателните секции и утвърждавам тяхната номерация и адрес за произвеждането на Изборите за народни представители в 43 – то Народно събрание на 5 октомври 2014 г. на територията на община Белово.

 

Документ:

Заповед №  362 / 12.08.2014 г. изтегли

„МИГ - Белово, Септември, Велинград“ обявява  СЕДМИ ПРИЕМ на Заявления за подпомагане по Стратегията за местно развитие в пeриода 2011-2013 г.

 

Документ:

ПОКАНА  изтегли

Във връзка с чл. 72, ал.3 и ал.4 от ППЗСПЗЗ,

 

Общинска служба по земеделие гр. Белово обявява за разглеждане предварителни регистри на имоти за ползване в землищата на гр. Белово, община Белово.

Материалите се намират в сградата на общинската служба гр. Белово,

ул.’’Христо Ботев’’ №  12, ет. 4

Монтирани са съоръженията на детската полощадка в кв.”Разсадника”.Умоляват се гражданите при ползването й да съблюдават правилата, посочени на указателната табела.

Уважаеми граждани и гости на община Белово,

Община Белово съвместно с Общинския съвет на БЧК и Районния център за трансфузионна хематология - гр. Пловдив организират акция за безвъзмездно и доброволно кръводаряване за гражданите и гостите на общината ни. Акцията ще се проведе на 18.07.2014 г. от 9.00 до 12.30 часа под мотото: „ДАРЕТЕ КРЪВ, ПОДАРЕТЕ ЖИВОТ!”.
Подвижният кабинет за кръводаряване МЕРЦЕДЕС СПРИНТЕР  с рег.№ РВ 2293 КМ ще бъде разположен на паркинга пред сградата на общината.
Нека съхраним традицията и покажем своята съпричастност, човешка отговорност и хуманност, като се включим в това благородно дело!

От ръководството на общината

 "Подобряване на управлението и развитието на човешките ресурси в община Белово, чрез повишаване квалификация- та на служителите", договор № А 12-22-130/26.04.2013
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Администра-
тивен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.