Заповед № 383 / 03.11.2020г.

"В и К - Белово" ООД гр.Белово уведомява жителите на с. Момина Клисура, че поради извършване на ремонтна дейност във ВЕЦ "Момина Клисура" и наложилото се източване на водата от изравнител "Сестримо", от 29.10.2020г. (Четвъртък), ще бъде въведен режим на водоподаването за с. Момина Клисура за период от 10 дни. Водоподаване няма да има от 22.00 до 06.00ч.

При евентуална промяна жителите ще бъдат уведомени.

О Б Я В Л Е Н И Е

Министърът на регионалното развитие и благоустройството, на основание чл. 34а, ал. 3 от Закона за държавната собственост (ЗДС) обявява, че е започнала процедура по отчуждаване на имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект "Модернизация на железопътната линия София – Пловдив, железопътни участъци София – Елин Пелин и Елин Пелин – Септември; участък Ихтиман - Септември", в землището на село Сестримо, община Белово, област Пазарджик, подробно описани в Решение № 727 на Министерския съвет от 2020 г.

Инвестиционно предложение (ИП): "Аварийно укрепване на десен и среден устой на мост за "Дунева махала" и изграждане на подпорни стени на десен и ляв бряг на река Марица в с.Момина Клисура, общ.Белово, обл.Пазарджик, внесено с уведомление с вх.№ ПД-01-565/08.10.2020г."

Заповеди за разпределение на масивите за ползване на земеделски земи  в землищата на община Белово, за стопанската 2020-2021 г.

ДО
ДИРЕКТОРА НА БДИБР ПЛОВДИВ

ЗАЯВЛЕНИЕ

За изменение и продължаване
на разрешително № 32170677/24.07.2019 за ползване на
повърхностен воден обект

СЪОБЩЕНИЕ

От
"В и К - Белово" ООД

Информираме Ви, че поради наложилото се почистване на резервоара в кв. "Разсадника", се налага спиране на водоподаването за жителите от квартала, които се водоснабдяват от този резервоар, до приключване на дейността по почистването му.

"В и К - Белово" ООД

О Б Я В А

От 05.10.2020 г. стартира процедура за кандидатстване в централните ведомства по Програма „Старт на кариерата” за заетост през 2021 г.

Срок на кандидатстване до 30.10.2020 г. включително.