КЪМ НОВИЯ САЙТ НА ОБЩИНА БЕЛОВО

“Ангели за България” с помощта на “Национална асоциация на доброволците в Република България“ , със съдействието на Кмета на община Белово – инж. Костадин Варев и Доброволни формирования – от община Белово и Столична община, ще подкрепят 50 нуждаещи се жители в община Белово през целия зимен сезон.

На 11.09.2021 г. на 50 нуждаещи се семейства и самотни възрастни хора от община Белово ще бъдат доставени по 1 тон дървесни брикети за отопление.

 

Предстояща дезинфекция по водопроводната мрежа.

 

Общинска администрация Белово съобщава, че поради свличане на скални маси е непроходим пътят Чаира - Белмекен и Белмекен - Чаира.

За обходен път да се използва пътят Юндола - Белмекен и Белмекен - Юндола.

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: "ИЗГРАЖДАНЕ НА КЛИМАТИЗИРАНА СГРАДА ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ В КОНТРОЛИРАНА СРЕДА" ОТ ПРОФАРМ 2000 ЕООД

Уважаеми жители на община Белово,

На 13.09.2021 г. от 16:30 часа в заседателната зала на Общинска администрация - Белово, на основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси Председателят на Общински съвет – Белово, организира публично обсъждане на отчета за изпълнението  на  бюджета на Община Белово за 2020 г. при следния дневен ред: