Уведомление: Промяна по време на СМР

Протокол по чл.37и, ал. 6 от ЗСПЗЗ относно мери и пасища

Заповеди на Областна дирекция "Земеделие" Пазарджик по чл.37в, ал. 16 от ЗСПЗЗ -  полски пътища

 

 

 

График на предстоящо дезинфекциране на водопроводна мрежа и питейна вода на територията на община Белово

Обявяване по реда на чл. 62а от Закона за водите на съобщение за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане