КЪМ НОВИЯ САЙТ НА ОБЩИНА БЕЛОВО

Популяризация на CSR кампания "Home connect - доброто ни свързва"

 

ОТНОСНО УТ -1536/20.09.2021 ОТ БДИБР ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПОВЪРХНОСТЕН ВОДЕН ОБЕКТ -РЕКА МАРИЦА С ЦЕЛ -"ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВИ ,РЕКОНСТРУКЦИЯ ИЛИ МОДЕРНИЗАЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ СИСТЕМИ И СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ЛИНЕЙНА ИНФРАСТРУКТУРА , ПРЕСИЧАЩА ВОДЕН ОБЕКТ (ОБЕКТ:"МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ЖЕЛЕЗОПЪТНАТА ЛИНИЯ СОФИЯ - ПЛОВДИВ:ЖЕЛЕЗОПЪТНИ УЧАСТАЦИ СОФИЯ - ЕЛИН ПЕЛИН И ЕЛИН ПЕЛИН- СЕПТЕМВРИ" ЗА УЧАСТЪК ИХТИМАН - СЕПТЕМВРИ,ПОД ОБЕКТ:"МОСТ НАД РЕКА МАРИЦА ПО ПЪТНА ВАРИАНТА НАВА ГАРА КОСТЕНЕЦ "),ЗЕМЛИЩЕТО НА СЕЛО ДОЛНА ВАСИЛИЦА,ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ ОБЛАСТ СОФИЯ И ВЪВ ЗЕМЛИЦЕТО НА С. ГАБРОВИЦА ОБЩИНА БЕЛОВО БЛАСТ ПАЗАРДЖИК

Уважаеми жители на община Белово,

Поздравявам Ви със 113-тата годишнина от обявяването на Независима България!

Денят – 22 септември, е от голямо значение за нас, българите, тъй като е извоюван без чужда помощ, благодарение на увереността на българския народ.

Протокол от публично обсъждане на годишния отчет за касовото изпълнение на бюджета, на сметките за средствата от Европейския съюз, на сметките за чужди средства на община Белово за 2020 година и отчета на дълга на община Белово към 31.12.2020 г.

ДО
ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ КОЛЕКТИВИ
И ОБСЛУЖВАЩО-ПОМОЩНИЯ ПЕРСОНАЛ
НА УЧИЛИЩАТА И ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ
В НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА НА ОБЩИНА БЕЛОВО

УТ- 1465/08.09.2021 ОТ БДИБР ЗА ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПОВЪРХНОСТЕН ВОДЕН ОБЕКТ -ДЕРЕ ЧАЛНИ ДОЛ,ЦЕЛ ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВИ ,РЕКОНСТРУКЦИЯ ИЛИ МОДЕРНИЗАЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ СИСТЕМИ И СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ЛИНЕИНА ИНФРАСТРУКТУРА , ПРЕСИЧАЩА ВОДЕН ОБЕКТ (ОБЕКТ: "МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ЖЕЛЕЗОПЪТНА ЛИНИЯ СОФИЯ - ПЛАВДИВ :ЖЕЛЕЗОПЪТЕН УЧАСТЪК СОФИЯ - ЕЛИН ПЕЛИН И ЕЛИН ПЕЛИН -СЕПТЕМВРИ " ЗА УЧАСТЪК ИХТИМАН - СЕПТЕМВРИ, ПОД ОБЕКТ: ЖЕЛЕЗОПЪТЕН ВИАДУКТ НА КМ. 75+436,18) ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ГАБРОВИЦА ОБЩИНА БЕЛОВО, ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК