КЪМ НОВИЯ САЙТ НА ОБЩИНА БЕЛОВО

 

Заповеди за разпределение на масивите за ползване на земеделски земи в землищата на община Белово.

УВАЖАЕМИ УЧИТЕЛИ,

Приемете поздравленията ми по случай Вашия
професионален празник 5 октомври – Международен ден на
учителя!

График за трасиране и  въвод   във  владение  на новообразувани  имоти  по плана на новообразуваните  имоти  за:
Местност „Кутела – Додови ниви”, з-ще гр.Белово и Местност „Горен друм – Друма”, з-ще с.Момина клисура.