Инвестиционно предложение - добив на скални материали от находище Чешмата в землищата на с. Дъбравите и с. Мененкьово, община Белово.

УВАЖАЕМИ ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ,

Съгласно разпоредбите на чл. 37и от ЗСПЗЗ  до 10.03.2020г./вкл./Община Белово обябвява Прием на заявления  за предоставяне на пасища и мери от общински поземлен фонд.

            Заявлението за предоставяне е по образец, одобрен със Заповед № РД 46-90 от 26.02.2016 год. на Минисъра на земеделието и храните и същото може да получите и подадете в Деловодството на Общината в рамките на работното време от 8.30 ч. до 17.00 ч.

Съобщение относно Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 13 от 2016г за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на разсителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности.

ЗАПОВЕД
№ 67/16.02.2021г.

На основание чл.44,ал.2 от ЗМСМА и във връзка с Наредбата за условията и реда за изхвърлянето, събирането (включително разделното), транспортирането, претоварването, оползотворяването и обезвреждането на битови, строителни, биоразградими, опасни и масово разпространени отпадъци на територията на община Белово Раздел 11 чл.7, т.10, относно предстоящите СИРНИ ЗАГОВЕЗНИ / Поклади / - на 14 Март 2021г., с оглед спазване на местните празници при запалване на традиционните огньове,

ЗАБРАНЯВАМ:

Съобщение

От
"В и К - Белово" ООД

Уважаеми абонати,

Уведомяваме Ви, че поради извършване на ремонтни дейност/аварии/, дезинфекция по Водопроводната мрежа, чиито оператор е "В и К - Белово" ООД, ви уведомяваме, че се налага да се преустанови временно водоподаването на питейна вода, както следва:

- от 00.00ч. до 24.00ч. на 22.02.2021г. за град Белово.

В продължение на 24ч. след дезинфекцията, водата няма да е годна за питейно-битови нужди.

Уведомяваме жителите на горепосочените населени места да се запасят с необходимите им водни количества.

Извиняваме се за причиненото Ви неудобство.

При въпроси от Ваша страна може да ни потърсите на email: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. и на телефон 03581/21-50

 Решение № 97 / 04.02.2021

от 4 Февруари 2021г.

За отчуждаване на имоти - частна собственост, за държавна нужда за изграждане на Обект "Модернизация на железопътната линия София - Пловдив, жп. участъци София - Елин Пелин и Елин Пелин - Септември", на територията на Община Белово, Област  Пазарджик.

Съобщение

От
"В и К - Белово" ООД

Уважаеми абонати,

Уведомяваме Ви, че поради извършване на ремонтни дейност/аварии/, дезинфекция по Водопроводната мрежа, чиито оператор е "В и К - Белово" ООД, ви уведомяваме, че се налага да се преустанови временно водоподаването на питейна вода, както следва:

- от 00.00ч. до 24.00ч. на 15.02.2021г. за село Момина Клисура и село Сестримо.

В продължение на 24ч. след дезинфекцията, водата няма да е годна за питейно-битови нужди.

Уведомяваме жителите на горепосочените населени места да се запасят с необходимите им водни количества.

Извиняваме се за причиненото Ви неудобство.

При въпроси от Ваша страна може да ни потърсите на email: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. и на телефон 03581/21-50

"Добив на скални материали от находище "Чешмата" в землищата на с. Дъбравите и с. Мененкьово, общ. Белово, обл. Пазарджик", внесено с искане за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС с вх. № ПД-01-76-(51)/03.02.2021 г.