КЪМ НОВИЯ САЙТ НА ОБЩИНА БЕЛОВО

Публично обсъждане на проекта за бюджет на община Белово за 2022г

На основание чл.84, ал.6 от Закона за публичните финанси, насрочвам Публично обсъждане на проекта за бюджет на община Белово за 2022г.,което ще се проведе на 01.04.2020г/Петък/, от 13,00часа в залата на ОбС в община Белово.

В обсъждането каня да участват жителите на град Белово, юридически лица, представители на средствата за масово осведомяване, ръководители на бюджетни звена, на граждански сдружения, общински съветници и всички заинтересовани лица.

 

Документи:

ПОКАНА И БЛАНКА - Изтегли

ОБЩЕСТВЕНО ДОПИТВАНЕ ПРОЕКТОБЮДЖЕТ 2022 г. - Изтегли

ЗАПОВЕД ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА - Изтегли

ПЛАН НА БЮДЖЕТ 2022г. Приложение 1 - Изтегли

ПЛАН НА РАЗХОДИТЕ ПО ФУНКЦИИ 2022г. - Изтегли

ПЛАН НА СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ 2022г. - Изтегли

СПРАВКА ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕХОДНИЯ ОСТАТЪК - Приложение № 5 - Изтегли

Приложения - Изтегли

АГРЕГИРАНИ ПОКАЗАТЕЛИ ПЪРВОНАЧАЛЕН ПЛАН НА БЮДЖЕТ  2022г. - Изтегли