КЪМ НОВИЯ САЙТ НА ОБЩИНА БЕЛОВО

ОТНОСНО: осигуряване на дърва за огрев на населението на територията на община Белово в територялния обхват на ТП ДГС - Белово през 2022г.

Документи:

СЪОБЩЕНИЕ - Изтегли