КЪМ НОВИЯ САЙТ НА ОБЩИНА БЕЛОВО

На основание чл.44, ал.1, т.1 във връзка с ал.2 от ЗМСМА и чл.25 от Наредбата за "Изграждане и опазване на зелената система на територията на община Белово" и във връзка с проект за реконструкция и рехабилитациа на водопроводната мрежа на улици в гр. Белово

 

Документи:

ЗАПОВЕД - Изтегли