КЪМ НОВИЯ САЙТ НА ОБЩИНА БЕЛОВО

Заповеди за разпределение на масивите за ползване на земеделски земи в землищата на община Белово.

 

Документи:

АО-1555 - Изтегли

Аканджиево - Изтегли

Белово - Изтегли

Дъбравите - Изтегли

Габровица - Изтегли

Мененкьово - Изтегли

Момина Клисура - Изтегли

Сестримо - Изтегли