КЪМ НОВИЯ САЙТ НА ОБЩИНА БЕЛОВО

ОТНОСНО УТ -1536/20.09.2021 ОТ БДИБР ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПОВЪРХНОСТЕН ВОДЕН ОБЕКТ -РЕКА МАРИЦА С ЦЕЛ -"ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВИ ,РЕКОНСТРУКЦИЯ ИЛИ МОДЕРНИЗАЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ СИСТЕМИ И СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ЛИНЕЙНА ИНФРАСТРУКТУРА , ПРЕСИЧАЩА ВОДЕН ОБЕКТ (ОБЕКТ:"МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ЖЕЛЕЗОПЪТНАТА ЛИНИЯ СОФИЯ - ПЛОВДИВ:ЖЕЛЕЗОПЪТНИ УЧАСТАЦИ СОФИЯ - ЕЛИН ПЕЛИН И ЕЛИН ПЕЛИН- СЕПТЕМВРИ" ЗА УЧАСТЪК ИХТИМАН - СЕПТЕМВРИ,ПОД ОБЕКТ:"МОСТ НАД РЕКА МАРИЦА ПО ПЪТНА ВАРИАНТА НАВА ГАРА КОСТЕНЕЦ "),ЗЕМЛИЩЕТО НА СЕЛО ДОЛНА ВАСИЛИЦА,ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ ОБЛАСТ СОФИЯ И ВЪВ ЗЕМЛИЦЕТО НА С. ГАБРОВИЦА ОБЩИНА БЕЛОВО БЛАСТ ПАЗАРДЖИК

 

Документи:

УТ- 1536 - Изтегли