КЪМ НОВИЯ САЙТ НА ОБЩИНА БЕЛОВО

УТ- 1465/08.09.2021 ОТ БДИБР ЗА ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПОВЪРХНОСТЕН ВОДЕН ОБЕКТ -ДЕРЕ ЧАЛНИ ДОЛ,ЦЕЛ ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВИ ,РЕКОНСТРУКЦИЯ ИЛИ МОДЕРНИЗАЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ СИСТЕМИ И СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ЛИНЕИНА ИНФРАСТРУКТУРА , ПРЕСИЧАЩА ВОДЕН ОБЕКТ (ОБЕКТ: "МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ЖЕЛЕЗОПЪТНА ЛИНИЯ СОФИЯ - ПЛАВДИВ :ЖЕЛЕЗОПЪТЕН УЧАСТЪК СОФИЯ - ЕЛИН ПЕЛИН И ЕЛИН ПЕЛИН -СЕПТЕМВРИ " ЗА УЧАСТЪК ИХТИМАН - СЕПТЕМВРИ, ПОД ОБЕКТ: ЖЕЛЕЗОПЪТЕН ВИАДУКТ НА КМ. 75+436,18) ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ГАБРОВИЦА ОБЩИНА БЕЛОВО, ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК

 

Документи:

УТ- 1465/08.09.2021 - Изтегли