УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ: "ИЗГРАЖДАНЕ НА КЛИМАТИЗИРАНА СГРАДА ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ В КОНТРОЛИРАНА СРЕДА" ОТ ПРОФАРМ 2000 ЕООД

 

Документи:

Уведомление - Изтегли