КЪМ НОВИЯ САЙТ НА ОБЩИНА БЕЛОВО

Уважаеми жители на община Белово,

На 13.09.2021 г. от 16:30 часа в заседателната зала на Общинска администрация - Белово, на основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси Председателят на Общински съвет – Белово, организира публично обсъждане на отчета за изпълнението  на  бюджета на Община Белово за 2020 г. при следния дневен ред:


- Представяне на отчета за изпълнението на общинския бюджет за 2020 г.
- Становища, мнения и предложения от страна на местната общност.


 

Документи:

Обява - Изтегли

B3_2020_4_6302 - Изтегли

IB3_2020_4_6302_DES - Изтегли

IB3_2020_4_6302_DMP - Изтегли

IB3_2020_4_6302_K33 - Изтегли

IB3_2020_4_6302_KSF - Изтегли

IB3_2020_4_6302_RA - Изтегли

Transferi_2020_4_6302_3 - Изтегли