КЪМ НОВИЯ САЙТ НА ОБЩИНА БЕЛОВО

ОС "Земеделие" гр. Септември съобщава на заинтересованите, че са изготвни предварителни регистри на имотите.

 

Документи:

Обява - Изтегли