КЪМ НОВИЯ САЙТ НА ОБЩИНА БЕЛОВО

Заповед 382 от 15 07 2021год за учредяване на безсрочно право на строеж и безсрочно право на сервитут в ПИ с пл номер 128 кв 17 и учредяване на безсрочно право на прокарване в ПИ с пл номер 130 кв 17, учредяване на безсрочно право на строеж  и право на прокарване в ПИ с пл номер 143 кв 18

 

Документи:

Заповед 382-1 от 15.07.2021год - Изтегли

Заповед 382-2 от 15.07.2021год - Изтегли