КЪМ НОВИЯ САЙТ НА ОБЩИНА БЕЛОВО

Заповед 381 от 15 07 2021год за безсрочно право на строеж в ПИ с пл. номер 134 , кв.18 на името на Василка Александрова Здравкова

 

Документи:

Заповед 381 от 15.07.2021год - Изтегли