КЪМ НОВИЯ САЙТ НА ОБЩИНА БЕЛОВО

Заповед 380 от 15.07.2021год. на кмета на община Белово за учредяване на безсрочен сервитут в ПИ с пл. 129, кв. 17 собственост на Младен Рангелов Младенов

 

Документи:

Заповед 380 от 15.07.2021год - Изтегли