Протокол от публично обсъждане на намерението за поемане на дългосрочен общински дълг от община Белово

Документи:

Протокол - Изтегли