РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПОВЪРХНОСТЕН ВОДЕН ОБЕКТ - РЕКА КРИВА, С ЦЕЛ - " ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВИ, РЕКОНСТРУКЦИЯ ИЛИ МОДЕРНИЗАЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ СИСТЕМИ И СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ЛИНЕЙНА ИНФРАСТРУКТУРА, ПРЕСИЧАЩА ВОДЕН ОБЕКТ " - ИЗГРАЖДАНЕ НА МОСТ ПРИ КМ 81 + 606ОТ ОБЕКТ " МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ЖЕЛЕЗОПЪТНА ЛИНИЯ СОФИЯ - ПЛОВДИВ, ЗА УЧАСТЪК ИХТИМАН - СЕПТЕМВРИ ", В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. СЕСТРИМО, ОБЩИНА БЕЛОВО, ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК.

Документи:

УТ - 740 - Изтегли