УТ - 690/10.05.2021 г. от МОСВ - Разрешително № 01420025/10.05.2021 г. за водовземане от повърхностен воден обект - язовир "Батак" и язовир "Белмекен", с цел земеделски цели - обществено водоснабдяване за напояване на земеделски култури в района на НС "Алеко Пазарджик".

Документи:

УТ - 690 - Изтегли