Покана за публично обсждане на намерение за поемане на дългосрочен общински дълг от община Белово.

Документи:

Покана за публично обсъждане - Изтегли