Уведомление: Промяна по време на СМР

Документи:

Промяна по време на СМР - Изтегли

Уведомление за ИП - Изтегли

Уведомление за ИП РИОСВ - Изтегли

Обяснителна записка - Изтегли