Протокол по чл.37и, ал. 6 от ЗСПЗЗ относно мери и пасища

Документи:

Изображение 1 - Изтегли

Изображение 2 - Изтегли

Изображение 3 - Изтегли