Заповеди на Областна дирекция "Земеделие" Пазарджик по чл.37в, ал. 16 от ЗСПЗЗ -  полски пътища

Документи:

АО-657 - Изтегли

АО-658 - Изтегли

АО-662 - Изтегли

АО-665 - Изтегли

АО-666 - Изтегли

АО-679 - Изтегли

АО-680 - Изтегли