УТ - 515/ 02.04. - Разрешително за ползване на повърхностен воден обект - р. Марица, с цел - "изграждане на нови, реконструкция или модернизация на съществуващи системи и съоръжения за линейна инфраструктура, пресичаща воден обект" - изграждане на мост при км 90+926 от обект: "Модернизация на железопътна линия София - Пловдив"

Документи:

УТ - 515 от 02.04.2021 г. - Изтегли