УВЕДОМЛЕНИЕ

До всички пчелари и земеделски стопани обработващи площи със земеделски култури.

Документи:

Уведомление РД-12-05-72 / 27.01.2021г. / - Изтегли