Писмено съобщение до заинтересовани лица, на основание §4 от ЗУТ.

Документи:

Писмено съобщение УТ-1199 / 01.10.2020 / - Изтегли