Покана за публично обсъждане на намерение за поемане на дългосрочен общински дълг от Община Белово.

Документи:

Покана / 01.10.2020г. / - Изтегли

Решение № 364 / 01.10.2020г. / - Изтегли