КЪМ НОВИЯ САЙТ НА ОБЩИНА БЕЛОВО

График за провеждане на информационно – разяснителна кампания на земеделски стопани по Наредба 3/29.01.1999 г., регистрация по ИСАК, прилагането на чл. 37в от ЗСПЗЗ за община Белово

 

Населено място Дата на провеждане Час Място на провеждане на разяснителната кампания в НМ
с. Габровица 18.02.2013 13:00 Кметство
с. Сестримо 18.02.2013 15:00 Кметство
с. Мом. клисура 18.02.2013 16:00 Кметство
с. Дъбравите 20.02.2013 13:00 Кметство
с. Аканджиево 20.02.2013 14:30 Кметство
с. Меменкьово 20.02.2013 16:00 Кметство
с. Голямо Белово 22.02.2013 13:00 Кметство
гр. Белово 22.02.2013 15:00 Зала на Общински съвет