КЪМ НОВИЯ САЙТ НА ОБЩИНА БЕЛОВО

На 28.02.2013 г.  общинските съветници приеха отчета на бюджета на общината за 2012 година в размер на 5366910 лева, в това число 1507845 капиталови разходи.