ДО
ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ КОЛЕКТИВИ
И ОБСЛУЖВАЩО-ПОМОЩНИЯ ПЕРСОНАЛ
НА УЧИЛИЩАТА И ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ
В НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА НА ОБЩИНА БЕЛОВО

УТ- 1465/08.09.2021 ОТ БДИБР ЗА ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШИТЕЛНО ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ПОВЪРХНОСТЕН ВОДЕН ОБЕКТ -ДЕРЕ ЧАЛНИ ДОЛ,ЦЕЛ ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВИ ,РЕКОНСТРУКЦИЯ ИЛИ МОДЕРНИЗАЦИЯ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ СИСТЕМИ И СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ЛИНЕИНА ИНФРАСТРУКТУРА , ПРЕСИЧАЩА ВОДЕН ОБЕКТ (ОБЕКТ: "МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ЖЕЛЕЗОПЪТНА ЛИНИЯ СОФИЯ - ПЛАВДИВ :ЖЕЛЕЗОПЪТЕН УЧАСТЪК СОФИЯ - ЕЛИН ПЕЛИН И ЕЛИН ПЕЛИН -СЕПТЕМВРИ " ЗА УЧАСТЪК ИХТИМАН - СЕПТЕМВРИ, ПОД ОБЕКТ: ЖЕЛЕЗОПЪТЕН ВИАДУКТ НА КМ. 75+436,18) ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ГАБРОВИЦА ОБЩИНА БЕЛОВО, ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК

“Ангели за България” с помощта на “Национална асоциация на доброволците в Република България“ , със съдействието на Кмета на община Белово – инж. Костадин Варев и Доброволни формирования – от община Белово и Столична община, ще подкрепят 50 нуждаещи се жители в община Белово през целия зимен сезон.

На 11.09.2021 г. на 50 нуждаещи се семейства и самотни възрастни хора от община Белово ще бъдат доставени по 1 тон дървесни брикети за отопление.

 

Във връзка с започнал ремонт на водопровод на ул. „Балабаница“ гр. Белово /ремонт от кмета на община Белово/, Ви информираме, че улицата ще бъде затворена до края на месеца.

Предстояща дезинфекция по водопроводната мрежа.