Община Белово заложи средства за изготвяне на кадастрален план на село Габровица, който да вкара в регулация десетки къщи. Проблемът чака решение от години. В Габровица има цял квартал, който не е вкаран в регулацията по времето, когато са се строели къщите, но в същото време не фигурира и в плана за земеразделяне, обясни шефката на дирекция “УТС” инж. Анелия Методиева.

Общинският съвет в Белово възложи на администрацията да проучи извора “Бабино Зинино кладенче”. Неговият дебит е около 2 литра в секунда и в момента не се ползва. Потенциалът на извора може да се ползва като резервен водоизточник за населението при бедствени ситуации. Старейшините възложиха и доизграждане на канализационната мрежа и обхващането на отпадната вода.

Двеста хиляди лева от заема за ремонта на детска градина "Щурче" са изплатени. Това става ясно от официалната справка на Финансовата дирекция за общинския дълг, която бе представена на последната редовна сесия на местния парламент. Кредитът от 500 хил. лв. бе изтеглен през 2007 година, за да се обнови сградата на ОДЗ "Щурче". С парите бе подменена цялата парна инсталация, дограмите и хидроизолацията на покрива. Оставащите 300 хиляди лева по заема ще се връщат до 2014 година.

Общинският съвет в Белово гласува критериите за избор на омбудсман. Те бяха определени от временна комисия, в която участват съветници, служители на администрацията и представител на неправителствена организация. Кандидатите за поста на обществен посредник трябва да имат познания в областта на местното самоуправление. Да са наясно с отношенията между местната власт и гражданите и да знаят възможностите за защита на правата на хората. Претендентите ще покажат познанията си пред временната комисия, която ще проведе събеседване с всеки един от тях.

Дневен център за деца с увреждания започна работа от днес в Белово. Той се помещава в източното крило на ОДЗ "Щурче" и ще предоставя социална услуга за деца от 3 до 18 години от общините Белово и Септември.

Областният управител на Пазарджик Дончо Баксанов проведе втора открита приемна за граждани в Белово. Преди това губернаторът се срещна с кмета на общината Кузман Маринков. Градоначалникът го запозна с основните проблеми в общината, свързани преди всичко с придвижването на внесените проекти в различните министерства.

На първа опознавателна среща областният управител на Пазарджик Дончо Баксанов се срещна с Президента на фондация"Онлус пер Ветрен" Енцио Клери и Гастоне Пиазетин –член на управителния съвет на организацията.

Беловци отбелязаха 133-годишнината от Освобождението на България. Тържеството започна с издигане на националния флаг от кмета на Общината Кузман Маринков под звуците на химна.