УВАЖАЕМИ УЧИТЕЛИ,
УВАЖАЕМИ КУЛТУРНИ ДЕЙЦИ,
По случай 1 ноември – Денят на народните будители, ние изразяваме своята почит към създателите и пазителите на българската духовност, отдаваме признание към духовните учители на Възраждането и освободителните борби, прекланяме се пред духовните строители на следосвобожденска България и тяхната дейност.
Но всяко време има своите будители. Днешните будители сте всички Вие- хилядите просветни и културни дейци. Пожелаваме на всички Вас, чиято мисия днес е да опазите и съхраните българската духовност, да запазите жив копнежа по нови хоризонти в образаванието и културата. Не спирайте да будите съзнанието на младото поколение, за това какво е наследството, което носим като история, духовност и традиция! Бъдете достойни и горди наследници на завещаното ни българско наследство и гледайте със самочувствие в бъдещето на България!
Честит празник !!!
КМЕТ НА ОБЩИНА БЕЛОВО
ИНЖ. КОСТАДИН ВАРЕВ

Населено място Ден Час Място
с.Габровица Всеки първи понеделник от месеца от 08:30ч. в кметство Габровица
с.Сестримо Всеки първи понеделник от месеца от 10:00ч. в кметство Сестримо
кв.Малко Белово Всеки първи вторник от месеца от 08:30ч. в Читалището
с.Момина Клисура Всеки първи вторник от месеца от 10:00ч. в кметство Момина Клисура
с.Голямо Белово Всяка първа сряда от месеца от 08:30ч. в кметство Голямо Белово
с.Дъбравите Всяка първа сряда от месеца от 10:00ч. в кметство Дъбравите
с.Мененкьово Всеки първи четвъртък от месеца от 08:30ч. в кметство Мененкьово
с.Аканджиево Всеки първи четвъртък от месеца от 10:00ч. в кметство Аканджиево

Инициатива на НЧ „Св.Св.Кирил и Методий-1927” гр.Белово и Обединен детски комплект гр.Белово

По случай 1 ноември- Денят на народните будители, днес в Ритуалната зала на Читалището в гр.Белово беше подготвена изложба от рисунки на тема „Будители” и витрина от книги за народните будители.  На учениците от СОУ „Ал.Иванов- Чапай” гр.Белово бе представена компютърна презентация, посветена на будителите, а учениците от клуб „Литературна дъга” към ОДК-гр.Белово бяха подготвили рецитал с възрожденски стихове.

Този ден се отбелязва, за да популяризира дейността на местната власт, за да постигне по-добро обществено разбиране за ролята й развитието на обществото, както и да стимулира по-активно и съпричастно гражданско участие в процесите на управление на местно ниво.

На основание чл.15 от Закона за общинския дълг и чл.4, ал.1 от Наредбата за условия и реда за провеждане на обсъждане на проектите за  поемане на дългосрочен общински дълг на община Белово, Общинска администрация кани местната общност на Обсъждане за поемане на дългосрочен общински дълг от Община Белово в размер до 300 000лв. със срок на погасяване до 16 месеца.

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,
На основание чл. 41 от Закона за защита при бедствия, Наредба за реда за създаване и организиране на дейността на доброволните формирования, приета с ПМС № 123/25.06.2012 г., Наредба №Із-1669 от 2012 г. за реда за създаване, поддържане и водене на регистър на доброволните формирования за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях и Решение № 72/29.02.2012 г. на Общински съвет Белово, ОБЩИНА БЕЛОВО набира доброволци за участие в Доброволно формирование на Община Белово за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации

Щастливи сме да отправим  най-сърдечни поздравления и най-искрени благопожелания до всички Вас, по случай Международния ден на възрастните хора – 1 октомври и да изразим нашето преклонение пред мъдростта, опита и успехите, постигнати от Вас през годините.

„МИГ - Белово, Септември, Велинград"  обявява  ВТОРИ ПРИЕМ на Заявления за подпомагане по Стратегията за местно развитие в пeриода 2011-2013г.
Мерки от Стратегията за местно развитие, одобрени за финансиране през 2012 г.:
мярка Фиксирана обща сума, налична за подкрепа за периода на поканата
Мярка121”Модернизиране на земеделските стопанства” 150 000,00 лв.
Мярка123„Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти” 33 208,56 лв.