УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,
В навечерието сме на светли празници – Рождество Христово и настъпването на Новата 2013 година. Това са дните, в които правим равносметка на изминалата година и отправяме надежда към настъпващата. Убеден съм, че всеки един от Вас има повод за лично удовлетворение от постигнатото и ще прекрачи в Новата година с очакване и стремеж за повече доброта и разбирателство.
Нека да има здраве и благополучие във всеки дом, нека чудесата винаги бъдат с Вас и с общи усилия да извоюваме повече стабилност и сигурност за всички.
Нека през Новата година сърцата ни да бъдат изпълнени с любов. Погледите ни да са устремени в бъдещето и да вярваме в доброто, което ни предстои.
Нека си пожелаем градивна, добра и успешна 2013 година, в която с лекота и задружност ще преодоляваме изпитанията и предизвикателствата на времето!
От името на ръководството на община Белово и лично от свое име, пожелавам на всички жители здраве, благополучие и успехи.
ЧЕСТИТО РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО!

УСПЕШНА 2013 ГОДИНА, ИЗПЪЛНЕНА С ДОБРИ ДЕЛА И ДАРЕНА СЪС ЗДРАВЕ!
ИНЖ.КОСТАДИН ВАРЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА БЕЛОВО

Съгласно Заповед №.616/13.12.2012г , на кмета на община Белово инж.Костадин Варев е открита процедура по набирането на предложения за съставянето на проект на бюджета на общината за 2013година .Заповедта е издадена в изпълнение на утвърден бюджетен календар.
Кметовете , ръководителите и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити,звената на бюджетна издръжка и служители на общинска администрация в срок до 05.01.2013 г следва да представят предложенията си на информационното гише в общинска администрация гр.Белово .
Всички граждани и институции могат да направят своите предложения в срок до 10.01.2013 г в поставената за целта кутия на информационното гише в деловодството на общинска администрация град Белово .
По този начин се осигурява максимална публичност и прозрачност при разработването на параметрите по бюджет 2013 на община Белово .

Жителите и гости на община Белово се събраха вчера на площада пред читалището, за да запалят светлините на коледната елха. На открита сцена, коледни песнички пяха малчуганите от ОДЗ „Щурче” гр.Белово и детска вокална група от Общински детски комплекс-Белово. Коледни стихчета рецитираха ученици от СОУ „Ал.Иванов-Чапай” с ръководител Румяна Кутрева, а  с нов танц изненадаха младите самодейци от клуб „Силует” с ръководител Валентина Бонжолова. Специален гост беше самият Дядо Коледа, Снежанка и джуджетата, които пристигнаха с шейната си и раздадоха лакомства.

Кметът на община Белово, инж. Костадин Варев подписа договор по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони. Договорът за финансиране е подписан в Държавен фонд “Земеделие”  като одобрената финансова помощ е на стойност 2 426 766, 00 лева. Подобряването на водната инфраструктура в село Сестримо ще допринесе за намаляване на загубите на питейна вода и за по-качествено обслужване на населението.

На 14.12.2012 г. /петък/, 17:00 часа, на площада в град Белово Уважаеми съграждани, Заповядайте на тържественото запалване на светлините на коледната елха.
от Ръководството на  община Белово

Започна подготовката на партньорски проект „Планина на живата вода”
По схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ - BG161PO001/3.2-02/2011 „Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите”, Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013, Приоритетна ос 3: „Устойчиво развитие на туризма” започна подготовката на партньорски проект “Планина на живата вода”.

В пенсионерски клуб „Огнени сърца” гр.Белово, по инициатива на Народно читалище „Св.Св. Кирил и Методий-1927” гр.Белово с ученици от СОУ „Ал.Иванов-Чапай”- гр.Белово беше отбелязан Денят на християнското семейство. Най-малките ученици бяха подготвили стихотворения за празника, а по-възрастните жени от пенсионерския клуб им разясниха значимостта на семейството- то е най-доброто училище, което може да даде първите познания за Бога и Православието, за християнските добродетели, на които векове се е крепял българският род.
Този празник напомня на родителите и учителите, че трябва да възпитават децата в благочестие и вяра, в послушание към родителите си и чистота на нравите.
По-късно, от 18:30 часа в село Голямо Белово на площада самодейци от Народно читалище „Тодор Каблешков-1874”- с.Голямо Белово пресъздадоха християнски обичаи и традиции свързани с празника, а след това танцов ансамбъл „Беловче” подсигури доброто настроение на присъстващите.

 С добро настроение и бодър дух баба Иванка посрещна гостите си. Рождения ден уважи кметът на Община Белово, инж. Костадин Варев, който й пожела повече усмивки и много здраве. От община Белово поднесоха торта и букет на рожденичката с пожелание догодина да честват отново заедно празника.
С уважение към най- възрастната жена от община Белово бяха поднесени подаръци и лични поздрави от председателката на НПО „Десислава”, г-жа Ненка Тодорова и г-н Стоян Камбуров- общински съветник.