Днес, от 10:30 часа на площад „Освобождение „ в град Белово беше отбелязан националния празник – 3 март и 135 г. от Освобождението на България. Празникът започна с ритуал по издигане на националния флаг под звуците на химна на Република България. В празничния концерт взеха участие ученици от СОУ „Ал.Иванов-Чапай“ гр.Белово. С рецитал за празника и песнички, те поздравиха гостите и гражданите, присъстващи на площада. На празника присъстваха инж.Костадин Варев, кмет на община Белово, г-н Георги Генов, председател на Общински съвет- град Белово, общински съветници, ръководството на Общинска администрация-Белово, жители и гости на общината. Венци и цветя в знак на признателност бяха положени на паметниците на Освободителите и на Христо Ботев в града.

С дърво, украсено с мартеници се събудиха жителите на град Белово.
Инициативата е на Общинска администрация – Белово. Служители от община Белово украсиха дърво в центъра на града, с което поздравяват своите съграждани и им пожелават здраве и благоденствие. Всеки гражданин или гост на града може да закичи своя мартеничка на клоните. Близо до дървото са "кацнали" изработени фигури на два щъркела - символи и предвестници на пролетта.
Идеята е да превърнем уникалната древна българска традиция на мартениците в световна емблема на българското, да създадем положителен образ на България чрез популяризиране на празника Първи Март като украсим в червено и бяло още дървета в града.
Специално за всички деца и гости, днес край дървото беше баба Марта, която върза мартенички на всички малчугани. Децата от ОДЗ „Щурче” бяха дошли да завържат собственоръчно изработени мартенички. А специален поздрав за малки и големи поднесоха възпитаниците от Дневен център за деца с увреждания от Белово, които бяха подготвили песнички и мартенички за всички присъстващи.
Празникът на Баба Марта в българските традиции е символ на пролетта и носи пожелание за здраве и плодородие. Мартениците се носят до появата на първото цъфнало дърво или на първата прелетна птица. Традицията гласи още, че щастие и късмет носи онази мартеница, която ти е подарена. Затова всички на 1 март окичват на роднините и приятелите си бяло-червения символ на пролетта.

От инж. Костадин Варев – Кмет на община Белово
Имаме удоволствието да Ви поканим на Пресконференция
по повод старта на проект :

Р Е Ф Е Р Е Н Д У М
за развитието на ядрената енергетика в Република България
На 27 януари 2013 г. ще се проведе национален референдум относно развитието на ядрената енергетика в България. Гражданите на Република България ще гласуват с „ДА“ или „НЕ“ в отговор на следния

ВЪПРОС НА РЕФЕРЕНДУМА:
Да се развива ли ядрената енергетика в Република България чрез изграждане на нова ядрена електроцентрала?

МОТИВИ:
Референдумът е форма на пряка демокрация. Именно българският народ като суверен трябва да се произнесе по такъв важен въпрос за продължаване развитието на ядрената енергетика в Република България чрез изграждане на нова ядрена електроцентрала.
Важно е да се осигури възможност на гражданите да направят своя информиран избор, гласувайки на референдума, като по този начин ще се докаже, че обществото има своята основна роля в изграждането на демократична България.
Предложеният референдум съответства на изискванията на Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление и на Конституцията на Република България.

Съгласно приетата на 01 юни 2011 г. Енергийна стратегия на Република България до 2020 г. – основополагащ документ на националната енергийна политика, в търсене на разумния баланс между наличния енергиен ресурс в страната и европейските цели за чиста енергия българската държава декларира своята подкрепа за развитието на ядрената енергетика.

Решението на конкретните социално-икономически, технически и финансови параметри на всеки проект е от компетентността на Министерския съвет съгласно Закона за безопасно използване на ядрената енергия.
Изграждането на ядрена електроцентрала е предизвикателство пред нашата държава и суверенът е този, който трябва да реши да продължи ли да се развива ядрената енергетика чрез изграждането на нова ядрена електроцентрала.
Съгласно § 1, т. 53 от Допълнителните разпоредби на Закона за безопасно използване на ядрена енергия „Ядрена централа“ е електроцентрала, в която енергията се генерира от един или повече ядрени реактори и която може да включва прилежащите съоръжения за управление на радиоактивни отпадъци и отработено ядрено гориво, разположени на една площадка, за които са предвидени обща физическа защита и аварийно планиране.

НАЧИН НА ГЛАСУВАНЕ ПО ВЪПРОСА НА РЕФЕРЕНДУМА:
Какво означава гласуване с „ДА“:
Вотът с „ДА“ означава, че гласуващият е за изграждането на нова ядрена електроцентрала в Република България.
Какво означава гласуване с „НЕ“:

Вотът с „НЕ“ означава, че гласуващият е против изграждането на нова ядрена електроцентрала в
Република България.

ВРЕМЕ, МЯСТО И РЕД ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА РЕФЕРЕНДУМА:

Време за произвеждане на референдума:
В изпълнение на чл. 14 от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното

самоуправление Президентът на Република България определи дата за провеждане на референдума:
27 януари 2013 г. (неделя).

Място за произвеждане на референдума:
Гласуването се провежда в съответните избирателни секции на територията на страната, включително на дипломатическите и консулските представителства на Република България, по актуализирани списъци за изборите за народни представители.

Ред за произвеждане на референдума:
Право да гласуват на националния референдум имат гражданите на Република България с избирателни права, които имат постоянен адрес на територията на страната към деня на насрочване на референдума.

Бюлетината ще съдържа въпроса за произвеждане на референдума и два възможни отговора – ДА и НЕ, написани с еднакъв шрифт.
Всеки гласоподавател гласува, като поставя в плик бюлетината, на която е зачертан избраният от него отговор „да“ или „не“, излиза от кабината и го пуска в избирателната урна.

На 05.02.2013 г. /вторник/ от 16.00 часа в заседателната зала на общинска администрация ще се проведе информационна конференция за стартиране на проект „Подобряване качеството на живот на лица в неравностойно положение в община Белово”, схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO0001-5.1.04 „Помощ в дома”.

Днес в 10:00 часа изцяло обновената и реновирана сграда на участък „Полиция”- Белово беше открита от господин Цветан Цветанов, вицепремиер и министър на вътрешните работи и инж.Костадин Варев, кмет на община Белово. В двора на полицейския участък – Белово беше поставена паметна плоча в памет на Никола Хаджиангелов по волята на дарителите на сградата.
Официални гости на събитието бяха зам.-министърът на МВР Димитър Георгиев, областният управител д-р Дончо Баксанов, директори на дирекции в министерството, шефовете на ОДМВР и ОУПБЗН – Пазарджик, Георги Генов, председател на ОбС в Белово и др.
През изминалата година със средства на Вътрешното министерство беше извършен цялостен ремонт на сградата. Министър Цветанов получи от кмета благодарствено писмо, плакет и почетна значка на Общината.

На 14.01.2013 г. от 16:30 часа на Тържествено заседание на Общински съвет – Белово беше удостоен посмъртно със званието „Почетен гражданин на град Белово и Общината”, видният Беловец, краевед и историк- Атанас Василев Хрисчев. Символите на общината бяха връчени от кмета на Белово- инж. Костадин Варев на наследниците на Атанас Хрисчев.

Днес на площада в село Голямо Белово беше отбелязан празника Бабинден. Гости на празника бяха инж. Костадин Варев- кмет на община Белово, Георги  Генов- председател на Общински съвет- Белово, д-р Дулчева- гинеколог, Ваня Илкова- акушерка в медицински център – Белово. Групата за автентичен фолклор към Народно читалище „Тодор Каблешков” пресъздадоха обичая за Бабинден, а младите майки от селото поляха на свекървите си на реката, както е обичая. В селото през изминалата година са родени две рожби – малкият юнак на Ели и Христо Ветренски и дъщеричката на Елица и Ивайло Гигови. На дечицата се връзва червен конец с паричка, за да са здрави и късметлии. Подаръци за новородените поднесе г-н Варев с пожелания за здраве и безгрижно детство, а бабите да помагат в отглеждането им. За здраве в ледените води на реката се изкъпа и младата баба Елена Никова.  За празника беше подготвена и кулинарна изложба с майсторските деликатеси на домакините от селото , а най- добрите гозби бяха отличени от прецизното жури. Празникът продължи с народно веселие, греяно вино и питка с мед