Община Белово

Спортни бази и спорт за всички

организират

ИНДИВИДУАЛЕН ТУРНИР ПО ШАХМАТ

ПО СЛУЧАЙ ПРАЗНИКА НА ГРАДА 14 ЯНУАРИ 2020г.

Покана за публично обсъждане на проекта за бюджет 2020 г. на Община Белово

На основание чл. 84, ал. 6 от Закона за публичните финанси и Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Белова , кметът на Община Белово г-н Костадин Варев кани местната общност на

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ ЗА 2020 година

ЧЕСТИТО РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО!

ЩАСТЛИВА И ПОЛЗОТВОРНА 2020 ГОДИНА!

Посрещнете най-хубавите празници с вяра и надежда за повече топлина и доброта, за дни на радост и мигове на сбъднати мечти.

Нека сиянието на тези светли празници Ви донесе здраве, щастие и успехи през Новата 2020 година!

ВЕСЕЛИ ПРАЗНИЦИ!

ИНЖ.КОСТАДИН ВАРЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА БЕЛОВО

Исторически Музей
гр. Белово

Ви пожелава

Весела Колада! Щастлива и Успешна 2020 година!

На 05.11.2019 г. избраният от жителите на общината Кмет на община Белово – инж. Костадин Варев положи клетва. Тържествената церемония започна с изпълнение на химна на Република България.

ЗАПОВЕД
№ РД-251 / 04.11.2019г

Във връзка с обявяването на резултатите от произведените избори за общински съдетници, кметове на община и кметове на кметства и на основание чл.23, ал.1,2 и 3, във връзка с чл.30, ал.1, чл.38, ал.4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.32, ал.1 от Закона за администрацията.

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС
ПО СЛУЧАЙ ДЕНЯ НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ – 1 НОЕМВРИ

УВАЖАЕМИ УЧИТЕЛИ,
УВАЖАЕМИ ЧИТАЛИЩНИ ДЕЙЦИ,
КНИЖОВНИЦИ И ПРОСВЕТИТЕЛИ,

Днес ние се прекланяме пред делото на онези велики българи, които с книжнина и просвещение са успели да съхранят и разпространят през вековете ценностите на българската духовност и нация. Благодарение на всички тях сме съхранили своя бит и култура.

50-годишен юбилей отбеляза град Белово

Белово отбелява 50 гидини от обявяването си за град. Годишнината премина с тържество на площад "Освобождение" и откриване на гото-документална изложба, озаглавена "Белово - история в образи".