Десет души от Доброволното формирование-Белово се включиха в обучение на тема "Теоретична и практическа подготовка на доброволци, за реакция при наводнения и последващи кризи". Обучението е част от Проект "Центрове за повишаване готовността на населението за реакция при наводнение", финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“. Проектът се изпълнява от Главна Дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" към МВР.

Тридневното обучение се проведе от 21.10.2020 г. до 23.10.2020 г. на тренировъчната площадка на Център за обучение на населението за реакции при наводнения в с. Бошуля, област Пазарджик.

За участие в трети етап на Националната програма за превенция в ранна училищна възраст през тази учебна година беше определено Средното училище в гр. Белово.

С официална церемония на 20.10.2020 г. в СУ "Ал. Иванов – Чапай" гр. Белово беше даден старт на новосъздаденото Детско полицейско управление.

Обява за длъжността "Медицинска сестра" в
ДГ "Щурче" град Белово

Община Белово обявява 2 свободни работни места за длъжността медицинска сестра в ДГ "Щурче" град Белово

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС
ПО СЛУЧАЙ 12 ОКТОМВРИ – ДЕН НА БЪЛГАРСКАТА ОБЩИНА

ДО
СЛУЖИТЕЛИТЕ В ОБЩИНСКА
АДМИНИСТРАЦИЯ ГР. БЕЛОВО,
КМЕСТВАТА В ОБЩИНА БЕЛОВО,
ВСИЧКИ ОБЩИНСКИ СТРУКТУРИ

От името на Ръководството на община Белово и лично от мое име поздравявам служителите в Общинска администрация-Белово, кметствата по населени места и всички общински структури с професионалния им празник – 12 октомври – Ден на българската община!

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС

ПО СЛУЧАЙ 5 ОКТОМВРИ – МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА УЧИТЕЛЯ

ДО
БИВШИТЕ И НАСТОЯЩИ
УЧИТЕЛИ В ОБЩИНА БЕЛОВО

Уважаеми учители,

Приемете поздравленията ми по случай Вашия професионален празник 5 октомври – Международен ден на учителя.

ОБЩИНА БЕЛОВО

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС

ПО ПОВОД 1 ОКТОМВРИ – МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА ВЪЗРАСТНИТЕ ХОРА

ДО
ХОРАТА ОТ ТРЕТАТА ВЪЗРАСТ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Приемете от мое име и от името на Общинска администрация-гр. Белово най-сърдечни поздравления по повод 1-ви октомври Международния ден на възрастните хора!

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА БЕЛОВО,

Поздравявам Ви със 112-та годишнина от обявяването на Независима България!

Независимостта не ни е подарена, тя е извоювана от нашите предци.

Нека бъдем горди и независими българи, достойни граждани на страната си и достойни наследници на нашите деди, да сме отговорни в действията си и да бъдем добър пример за следващите поколения!

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС

ДО

ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ КОЛЕКТИВИ
И ОБСЛУЖВАЩО-ПОМОЩНИЯ ПЕРСОНАЛ
НА УЧИЛИЩАТА И ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ
В НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА НА ОБЩИНА БЕЛОВО

ДО
ВСИЧКИ УЧЕНИЦИ И ТЕХНИТЕ РОДИТЕЛИ

УВАЖАЕМИ УЧИТЕЛИ,
СКЪПИ УЧЕНИЦИ,
ДРАГИ РОДИТЕЛИ,

Поздравявам Ви с началото на новата учебна 2020/2021 година!