КЪМ НОВИЯ САЙТ НА ОБЩИНА БЕЛОВО

По всички населени места на територията на община Белово започна поставянето на контейнери за зелени и/или биоразградими отпадъци. Същите са обозначени със съответни стикери за събиране на зелен отпадък.

Информация за позиционирането (местата)на контейнерите ще бъде публикувана на официалния сайт на община Белово и в социалните мрежи.

Молим жителите на община Белово да използват контейнерите по предназначение!

Общинска администрация Белово