На основание чл.84, ал.6 от Закона за публичните финанси, насрочвам Публично обсъждане на проекта за бюджет на община Белово за 2021г.,което ще се проведе на 11.01.2021г /пfkeoe.kru/, от 13,00часа в залата на ОбС в община Белово.

В обсъждането каня да участват жителите на град Белово, юридически лица, представители на средствата за масово осведомяване, ръководители на бюджетни звена, на граждански сдружения, общински съветници и всички заинтересовани лица.

Документи:

Покана / 21.12.2020г. / - Изтегли

Обществено допитване при подготовка на проектобюджета за 2021г. / 21.12.2020г. / - Изтегли

Бланка за обществено допитване за бюджет 2021 на Община Белово - Изтегли