КЪМ НОВИЯ САЙТ НА ОБЩИНА БЕЛОВО

В рамките на Национална кампания "Чиста околна среда – 2020" и обявения от МОСВ и ПУДООС конкурс на тема: "Обичам природата – и аз участвам", община Белово спечели два проекта за изграждане на: "Детска площадка и създаване на кът за отдих" в с. Сестримо и с. Мененкьово.