КЪМ НОВИЯ САЙТ НА ОБЩИНА БЕЛОВО

Скъпи съграждани и жители на Община Белово,

Поздравявам Ви с най-големия христянски празник - Възкресение Христово!

Великден е символ на вяра, на новото начало, на победата на доброто над злото.

Пожелавам на Вас и на семействата Ви здраве, благополучие, мир и благоденствие.

В условията на наложилото се извънредно положение нека да бъдем по-мъдри, по-състрадателни и по-добри един към друг.

ЧЕСТИТ ВЕЛИКДЕН!

ИНЖ.КОСТАДИН ВАРЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА БЕЛОВО

Поздравителен адрес