КЪМ НОВИЯ САЙТ НА ОБЩИНА БЕЛОВО

На 09.03.2020 г. в заседателната зала на община Белово кметът на общината инж. Костадин Варев свика заседание на Общинския щаб при кризи. В извънредното заседание освен цялото ръководство на Община Белово, участваха и началниците на РСПБЗН-Белово, Полицейски участък-Белово и кметовете на кметства по населени места на територията на община Белово.

Със Заповед на Кмета на община Белово и в изпълнение на препоръките на Националния оперативен щаб, във връзка с регистрираните случаи на COVID-19 в страната, се въвеждат следните мерки за биологична сигурност на територията на община Белово:

- Забранява се достъпът на външни лица в сградата на Община Белово до второ нареждане, с изключение на Центъра за административно обслужване и Отдел "Местни данъци и такси";
- Преустановяват се посещенията на културни мероприятия, в това число кина и музеи;
- Спортните мероприятия да се провеждат без публика;
- Забранява се провеждането на всякакви масови мероприятия, в които участват деца;
- Преустановяват се тренировъчните занимания на всички спортни клубове на територията на общината;
- Преустановяват се индивидуалните и групови пътувания на всички клубове и самодейни състави;
- Преустановяват се репетициите, събирания и други групови мероприятия;
- Преустановяват се свижданията и посещенията на външни лица в Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с деменция – с. Дъбравите;
- Предприемане на засилени мерки чрез провеждане на строг филтър на здравословното състояние на децата на входа на детските градини и социалните услуги на територията на общината и Дневен център за деца с увреждания гр. Белово;
- Кметовете на кметства по населените места да оказват пълно съдействие на органите на МВР, РЗИ и Община Белово, като създават организация за осъществяване на контрол за спазване на наложената карантина в домашни условия на лицата със съмнения за COVID-19;
- Да се преустанови до второ нареждане провеждането на неделния пазар в Община Белово;
- Ежедневно да се дезинфекцират автобусите и специализирания превоз на територията на общината.