КЪМ НОВИЯ САЙТ НА ОБЩИНА БЕЛОВО
Програми Файлове
Програма по изпълнението на стратегията за управлението и разпореждането с общинска собственост на община Белово, област Пазарджик през периода 2008 - 2011г. Изтегли