КЪМ НОВИЯ САЙТ НА ОБЩИНА БЕЛОВО

Проект на Наредба за записване, отписване и преместване в общинските детски градини на територията на община Белово.

Документи:

Проект на наредба / 22.08.2016 г. / - Изтегли