КЪМ НОВИЯ САЙТ НА ОБЩИНА БЕЛОВО

Проект на наредба за изменение и допълнение на наредбата за определянето размера на местните данъци на територията на община Белово.

Документи:

Проект на наредба / 30.09.2016 г. / - Изтегли