КЪМ НОВИЯ САЙТ НА ОБЩИНА БЕЛОВО
Населено място Председател Организатор Работно време
гр. Белово Радка Пенева Мария Петрова 10.00 - 14.00
кв. Малко Белово Павел Стойнов Стоичка Додникова 9.00 - 13.00
с. Голямо Белово Цветана Келешева Анна Кехайова 8.30 - 12.30
с. Момина Клисура Валентина Вакарелска Венета Дренкова 17.00 - 21.00
с. Сестримо Борис Дангов Анка Вучкова 9.30 - 13.30
с. Габровица Стефка Палийска Ергюл Тюлюхасан 8.00 - 12.00
с. Мененкьово Васил Рибников Детелина Адамска 9.30 - 11.30
с. Аканджиево Галя Бошева - 8.00 - 12.00
с. Дъбравите Николай Калайджийски Йорданка Стоянова 16.00 - 20.00